Học Tiếng Nhật tại THPT

khoa hoc3
Học tiếng Nhật tại THPT
Là chương trình ngoại ngữ thứ hai, được phổ cập tại các trường THPT cho các em học sinh lớp 10 trở lên. 1. KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ N5 1.1 Thông tin khóa học Số buổi: Thời gian học: Sỉ số/lớp: 20 học sinh Đối tượng: Học sinh lớp 10, 11 bậc THPT 1.2 Đầu ra […]