Chương trình ngoại ngữ 2

khoa hoc2
Chương trình ngoại ngữ 2
Nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận môn ngoại ngữ thứ hai – Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Hoa cho học sinh cấp THPT, khối lớp 10,11,12 cũng như cơ hội được miễn thi quốc gia môn ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Để giúp học sinh hiểu rõ hơn […]