Trải nghiệm Hè tại Nhật

khoa hoc1
Chương trình trải nghiệm Hè tại Nhật
Nhằm giúp các em học sinh THPT mở rộng tầm nhìn, trải nghiệm nền văn hoá và học vấn tại Nhật Bản thông qua một chuyến đi “kết hợp” giữa học tập – trải nghiệm – tìm hiểu – khám phá – hoà nhập. Một chuyến đi giúp các em có thể tự đánh giá […]